''

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu đôi nét về trường mầm non Sao Mai 2

    Trường mầm non Sao Mai 2 chia tách từ trường mầm non Quảng Phú theo Quyết định số 1685/QĐ-UBND ngày 30/10/2009 của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền. Được chuyển đổi từ trường mầm non Bán công sang trường mầm non Công lập kể từ ngày 03/02/2012 theo Quyết định số 58/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Quảng Điền, . Xem thêm

Thư viện ảnh